Oldalak

2012. január 23., hétfő

Egri nő

Mit mondanátok egri nők, szavammal, ha szólnátok?
Hatalmas sereg dobol fületekbe a várfal mögül ijesztő, idegen ritmust
és nyekergi dallamát a félelemnek: jövünk!
Rettegve fogod be a füled és csapod nyakon a gyereket, mert kapaszkodott szoknyádba, mint biztos pontba a mában.
Láb alatt van. Keress asszonytársat, ki gyermeket őriz nehéz időben és menj a várfalra, ha szólít:
helyed ott van.
Férfiak. Véresek és füst csípi szemüket, vakulva néznek a lőporos Napba, lesz-e holnapja még mindannyiunknak?
Nem lesz.
Vagy lesz, csak máshol, túl a világi szemeken, hősi halottként lebegve egy másik világban.
És imádkozva értünk, harcolókért.
Súgva fülekbe: nem vagytok egyedül.
Asszony, hová szaladsz, kosárral kezedben?

Hangos szótól zeng a tér, egymásnak estek, kik egymást okolják: ki miben vétkezett és már nem is tudják:
egy a Vár, mit védenek.

És az a lyuk a falon tágul...mindegy ki ütötte?
Nem.
Aki vétkes, megtalálják, de ne egymást bántsátok, harcosok!
Most ideje van a karoknak, falon, egymás erejében bízva.
Add a kenyeret, asszony...kortyoljak a borból, még Eger hegye nevelte...föld, ami miénk.
Kezet fogok veled, ki előbb rámköptél vádakat, várnak a várfalak...
Szaladj Asszony a konyhába, társaidat szedjed ráncba, nem liba per zajlik.
Hajnallik. Félünk.

Mozog a tábor odakint.
Ne öljük hát egymást, idebent.

Szóval, gondolattal, cselekedettel és mulasztással, mivel vétkezni lehet...
ahogy a pap mondja lehajtott fejünk felett.
Új nap. Egerben.
Tegyük a dolgunk.

2012-01-22

2012. január 22., vasárnap

Himnuszhoz


Hiszen mások jönnek-mennek, ha hallják ütemtelen szárnyalásod ütemét.
Emelkedő, magasantartó és lágyan leszálló ívén hangjegyekből megalkotott Lény, hová tartasz velem?
Az a régholt ember, kinek átáramlottál lelkén áldott borzongással írta a sorokat és írta a kottafejek sorát...és a kettő találkozásánál születtél Te, aki megállítasz engem. Itt és most és mindig eddig életemben.
Olyan pici az a zene-mondat, ami jelzi jöttödet, mint amikor bekopog a vendég: Itt vagyok! Bejöhetek? Örömmel fogadsz-e Engem?
Ha nyitott a szíved, bejövök, hiszen Örömhírt hozok, ha elfogadod!
Kézfogást hozok, kézfogását azoknak, akik ugyanígy beengedtek, mert tudják a Titkot: általam beszélgethetsz, Vele kit Istenként szólítasz.
Nem tudtad?
Hát ennyire megszoktad, hogy vagyok? Már nem öltözik örömbe a lelked, ha meghallasz?
Már csak kellék lettem lélektelen ünnepségeken? Már csak tanévnyitók és Szilveszterek kötelezően végigtoporgott és "legyenmárvége, hogy induljon valami" lettem?
Hiszen ha megérted, amit üzenet: általam indulhat! Az amire annyit vártatok és sosem hiszitek: itt van! Bennem van, amit kértél...megérkezik. Vagy nem hittél benne? Akkor minek szólok hozzátok évente annyiszor? Ha meg sem hallgattok? Jó lenne elnémulni...nem szólni többet, mert minek? Gúnyoltok, hogy szomorú vagyok, hogy letört és nemigazi, hogy új kellene...én mehetek...Maradj. Hiszen minden dallam csak azt az üzenetet hozhatja, ami már belül készen áll. Aki Téged szomorúnak és keserűnek érez: maga szívét seperje fényesre.
Aki gúnyol és sziruposnak tartja éneklésedet, ne bántódj meg, talán csak fél emelkedni. Talán csak fél könnyes szemmel létezni, ezért neveti azt a másik szemében. Ne bántsd, szeresd, ha egyszer megengedi magának...sírni tud és nevetni bármitől, mert a Lélek kicsordul a szemünkön és mosolyra emeli a szánkat. Olyan jó!
Maradj. Maradj még...nekem.
Maradj, higgyük együtt, vannak, akik megállnak dallamkoppatásod pár taktusára és fülelnek.
Te szólsz.
Hiszem, hogy a tanévnyitón vannak, akiknek a dallamod emeli fel a fejét a cipőjéről, fel!
Hiszem, hogy a focipályán van, akinek az ordításban és szitkozódásban megállítod a kezét és valami vigyázzállásba rántja a felemelt öklöt! Tudom, milyen amikor egy stadion énekel téged, hamisan és a visszhang kánonjában és láttam a mellettem álló marcona fickó csendesedését.
Azt mondod...Rád fogják, hogy elválasztasz!
Aki szavadtól távolodik a másik embertől...már mérföldekre volt addig is.
Mit mondjak még, hogy maradj nekünk?
Hiszen könny akkor szökik a mise végén az emberek szemébe, mikor megállnak és megengedik, hogy szívük magasba emeld, legszebb imával, ami nekünk szól..Általad, mert azt kéri, ami a miénk, ha elhisszük. Ott és akkor el.
Hát ezért maradj!
Ezért homályos pillantásokért, amikor a mosoly fölött egymásra nézünk, akik értjük és elfogadjuk összekötő erődet.
Amikor megáll az élet éjfélkor és addig csend támad a szobában és a mulatóban és az utcabálon és...kicsit, csend támad a szívekben.
Ezért a Csendért, maradj és szólj. Utána tovább óbégatnak...de az a kis csend, honnan jöjjön?
Maradj köztünk, akkor is ha gúnyolnak, ha szájukat elhúzzák...hiszen láttam kisfiamat, aki döbbenten állt meg reggel a Tv előtt, mikor meghallott, maradj a kedvéért.
Maradj a kedvünkért...akik megálltunk a parkban, mikor a hangfoszlányokból megismertünk...egy énekkar Téged énekelt, gyakoroltak az ünnepségre.
És megállt siető lábam, mert valami szállt felém, ami szólít és felemel és fenntart és lágyan lehoz: Most szólunk, a Teremtőhöz.
Mi, magyarok.
Egyek a nemzetek sokaságából.
És megállt a biciklis, letette lábát és felállt a padról a szakadt ruhás és a Teremtő nem tett különbséget köztünk, mert ott és akkor egyek voltunk valamiben. Igen, nem mindenki hallja összekötő szavadat, úgy hiszi különb valamiben "igazabb" és valódibb, holott a nemzet EGY és benne sokfélék vagyunk.
Aki valóban érzi, elfogadja, hogy van, aki az Útján máshol tart és rúgás helyett a kezét nyújtja tudva, hogy az elrúgott és betaposott ember egyre tehetetlenebbül fogja a másik bokáját és rántaná magával.
Aki áll, hallgassa meg Dallamod és emelkedjen vele, hogy erőt nyerjen ahhoz, ami dolga: letérdelni a fekvőhöz és megtanítani felemelkedni.
Mert a Jókedv és a Bőség itt van.
Sokunk szívében.
Ha bezárjuk, ha csak magunknak tartjuk, lefeledkezünk arról, hogy a legnagyobb Bőség sosem fogy el, a Szeretet árad, mert az a természete.
Árad, emberről emberre, országról országra, nemzetről nemzetre...egy nagyobb egységbe, melyben mi magyarok tesszük a dolgunkat, ha letesszük a múlt és a jövő bűneit, ha készen állunk megvalósítani kérésünket: a Jókedv és a Bőség nemzetévé válni, ami árad és árad és árad...mindenkihez.
Adjon az Isten dallamot a szívedbe!
Legyen a tiéd, ami téged emel. Én elfogadom
Adjon az Isten dallamot a szívünkbe.

2010-03-27

Peonia: Gyökerek és szárnyak (részlet)


2012. január 20., péntek

Választás. Nap mint nap.

Szép napot kedves Olvasó-Társak! Túl estem egy beatkozás, amin a legtöbb nő átesett egyszer az életben. Jól vagyok, dolgozom.
És itt mondok köszönetet, amiért megint eldönthettem, mit látok meg a napomból: a hosszú várakozást, a sok adminisztráció miatt, amit a doki egy újjal pötyögött a gépbe vagy az orvos kedvességét, ahogy még udvarolgatni is volt kedve.
Azt, hogy nincs pohár és wc papír vagy a nővérek végtelen kedvességét és megnyugtató szavaikat.
A kopottas, de tiszta ágyneműt vagy a beteghordók gáláns szavait, akik úgy emelgették a különböző korú nőket, mint a hölgyeket.
A mosolyt a zöld maszk felett, a simítást a kezemen alvás előtt.
... Nőtársaim szókimondó humorát egymás közt.
A délutános nővért, aki ránkparancsolt: igyanak már gyorsan egy kávét, mert zöldek...miközben az izéket szedegeti ki a kezünkből.
Tudom, rutin műtét, mint a foghúzás. Sokan ettől sokkal többet kell átéljenek. Adja Isten, ha az anyagi körülmények nehezebbek is, a gyógyítók hasonlóak legyenek körülöttü
Itt szültem 6 éve, akkor is ilyen volt. Sírtam, mikor az akkori vezetés bezárta és átszervezte. Most megnyíilt újra. Köszönöm Margit Kórház!
Köszönöm a Teremtőnek, adott tapasztalást dönthetek a fájdalom, a panasz, az elégedetlenkedés, a pampogás Sötét Világát élem vagy a Fényét, ami megmutatja a körülmények adottsága között a békét, a derüt, a szeretetet. És megtapasztalhatom újra: nem vagyunk a körülményeink rabja...Szabadon dönthetek, hogy élem meg. Kicsiben és nagyban.
Köszönöm, hogy meghallgattatok. Peo

2012. január 13., péntek

Veronika kendő

Mocskos az ország, mocskos a város
Mocskos a gondolat, mocskos a szó is.
Mocskos...viszi keresztjét.

Adod-e a kendőd, letörölni mocskát?
Vér és verejték nem elég még rajta?
Sárral  hát megdobod, ki tört arcát fordítja feléd?

Adod-e kendőd vagy félted azt Tőle?
Ezt mutatja neked, kérdezve mit lépsz?
Rúgsz-e még rajta vagy elfogadod:
Aki keresztet hord, kálváriát járja, tántorog és izzad.

Útjának végét hányan látjuk tovább?
Hányan hisszük, nincs értelmetlen botlás és nyögése a súlynak.
Mert tart valahová, ahová elhívták...az, kit Sorsnak mondnak.

Viszi keresztjét mocskos országom.
Kendőm talán segít törölni a sárból,
mit az dobott felé, kinek a csúf nem kell.
S borzadva fordít hátat hazájának, legfeljebb siratja.

Nem számít. Ki keresztet hord, talál segítőre.
Hatalmasabbra az út mentén állóknál.
És ha téged szólít, dönthetsz majd szabadon:
Sár az vagy kendő mi megpihen arcon...

2010-01-13

Peonia : Gyökerek és szárnyak (részlet)

2012. január 11., szerda

Tanít az Alagút?

"Figyelem, figyelem:Hölgyeim és uraim,mivel a jelenlegi pénzügyi válság tartósnak bizonyult , sajnos, kénytelenek voltunk kikapcsolni a fényt az alagút végén"
Mit tanít, mit tanít, mit tanít az alagút?
Döbbennek fejemben a szavak és látom a falakat, közel jönni hozzám...
pedig állnak szilárdan, csak a képzelet csal...elfogy a levegő.
Van.
Fény nincs?
Van.
Csak nem látom, eltakarja tán egy rövid kanyar,
odaérek hamar...vagy még mennyi lehet hátra?
Meglöknek. Kéz simul a hátra...ki lehet?
Gyere, gyere a falhoz, ha azt tartod, mehetsz előre.
Ne kering körbe-körbe: gondolatod alagútján!
Elfáradsz.
Menjünk, akkor ketten, kézfogás, lehelet a csendben.
Elbotlasz, ne zajong! Társadat ne késztesd esztelen futásra, eltaposására félelem-testvérednek.
Csak szólj, lesz aki megfogja kezedet és mehetünk tovább.
Lassan libasorban, megbízva magamban, előttem-mögöttem, velem haladóban: megyünk.
Hisszük a fényt, mert nincs egyebünk...csak a kéz melege markomban és a fülelő figyelem:
Hallok-e kérést: elestem.
Botlok-e testbe: elesett.
Botlok, veszítem kapaszkodómat...merek-e szólni: emelj magadhoz?
Vagy félek: messzire rúgják kapaszkodó kezem...hiszek-e Benned: társam az úton?
Túl az alagúton...mivé leszek?
Több-e vagy kevesebb?
Nem tudom.
Most csak mehetek...halkan dúdolva dallamot.
Gyere, ha meghallod: nem vagyunk egyedül.

2012. január 6., péntek

Magok vagyunk

Belefújt a Jóisten a magba.
Ideje szórni szélbe teremtményét: ki állja meg a próbát?
Mit ragad magába a félelem sodrása?
Vakítja szemünket szavak kavargása: egymásért vagy ellen?
Vihar van.
Hiszed-e, hogy érted?
Hited gyertyalángja karácsonyi fényben fennen lobogta a szeretet hírét...
...most mivel fordulsz felém és másokhoz?
Mivel fordulok feléd és másokhoz?
Csak ez a dolgom.
Magamat érezzem, repít-e félelem, aggaszt-e a sorsom vagy kezébe tettem,
ahogy sokszor mondom: mint mezőlilioma magaszép palástját.
Ébred-e bennem harag feléd, ha mondasz nekem nem tetsző szókat?
Akár gyalázókat
...Vagy hiszem, Ki keresztjét vitte nyáltól nem mocskosabb, bárki köpte arcon.
Teszem a dolgom. Amit tennem adott.
Szeleld meg Teremtőm, szeleld meg a magot!
Szeretettel hulljon földbe csak a teljes, kicsirázni jövőt.
Lehet, most keserves.
Adom a kezemet.
Fogd meg, ha van kedved.

2012. január 4., szerda

Kabalám


Kellenek kabalák kedves?
Büszke férfilényed nem szorít plüssmackót régen és nem hányja keresztjét vénasszonyszokásnak.
Agyadban tények és gondolatok adják mérlegét tetteknek.
Lépésed nem fordítja mágiája vissza vagy előre feketemacskának.
Ki sírt fel benned mégis?
... Szoba puha sarka nem riaszt, nyekergő szekrényben alszik a semmi.
Jobb lenne, jaj jobb lenne: gyereknek lenni...kérni az Angyalt, borítsa szárnyát takaródra.
Van-e valaki túl a sötéten?
Érezlek. Keringsz magadban, erődbe zárva.
Saját erősséged rabja rója körbe a szobát.
Dönteni kéne, de a süket csendben, nincs aki súgjon: hogyan, előre?
Legyen javára mindannyiunknak.
Kihez forduljál és bízz a tanácsban?
Tudod a választ. Ott belül súgja a Fent a szavát.
Újra és újra gondolat fordul és jön elő benned: tedd meg.
Neked küldték. Hiszed?
Tudod?
Vágyam, segíteni indul el újra és újra. Ezt meg nekem hozta az égi parancs.
Kicsi arany angyal simul tenyerembe, emlékeztetőnek: nem vagyok egyedül.
Kicsi arany angyalt nyújtom tenyeredbe, emlékeztetőül: veled vagyok, Kedves.
Elfogadod tőlem, buta kabaláját, fényesszerelmemnek?